«Алтаргана-2006» Буряад орондомной эгээл түрүүшынхиеэ наярхань, Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 26.01.2006

Буряад Унэн от 26 января 2006 года - Алтаргана -2006 Буряад орондомнай эгээл туруушынхиеэ наярхань

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты