Алтаргана тухай бодолнууд, Владислав Түгдэмэй. «Буряад үнэн» сонин, 04.05.2006

Буряад унэн от 4 мая 2006 - Алтаргана тухай бодолнууд

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты