Даруухан дангинамнай хаанахинайл ааб? Борис Балданов. «Буряад үнэн» сонин, 10.07.2008

Буряад унэн - Духэриг  дангинаот 10 июля 2008 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты