Дэмбэрэлтэй һайхан һайндэрнай мартагдахагүй! Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, №79, 13.07.2006

Буряад унэн от 13 июля 2006 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты