Дуунай урилдаан дурыем буляагаа, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 10.07.2008

Буряад унэн - Духэриг НН - 2 от 10 июля 2008 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты