Хоёр мянга гаран хабаадагшад «Алтаргана-2008» гэһэн фестивальда суглархань, Надежда Гончикова. «Буряад үнэн» сонин

Буряад унэн 2008 г. Хоер мянга гаран хабаадагшад  Алтаргана -2008 гэhэн фестивальда суглархань