«Тохомой шэнээн газарта тойрон байжа хатарая… », Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 03.07.2008

Буряад унэн от 3 июля 2008 г. Тохоомой шэнээн газарта тойрон байжа хатарая - 0001

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты