2002 Агын тойрог

  На праздник народный, песенный добро пожаловать! Специальный выпуск «Агинской правды», июнь, 2002

Баян сагаан Ага нютагтамнай, морилон буугыт, хүндэтэ айлшад!  «Толон» сонин, 29.06.2002

—  Программа фестиваля «Алтаргана-2002»

«Тооно», Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 24.05.2002