Алтаргана 2010

2010 оной «Алтаргана» нааданай Буряад Уласай түлөөлэгшэд – РИЦ-эй буклет, Улаан-Үдэ, 2010

Алтан һүлдэтэй «Алтарганамнай», Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 17.02.2011

—  Гансаһаа газар дүүрэхэ, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 07.10.2010

Счастлив, что участвовал в Алтаргане, Дулма Баторова. «Бизнес Олзо» сонин, 05.08.2010

Алтаргана, Николай Маркаков. «Буряад үнэн» сонин, 05.08.2010

— «Границы в умах», Андрей Ян. «Информ Полис» сонин, 04.08.2010

— Монголия. Начался фестиваль «Алтаргана-2010», Андрей Ян. «Информ Полис» сонин, 04.08.2010

«Алтарганын наадан», бароо-о-о! Светлана Намсараева. «Бурятия» сонин, 30.07.2010

— Наши участники получили 22 награды на «Алтаргане-2010», Равиль Гениатулин. «Бурятия» сонин, 29.07.2010

Арадые нэгэдүүлһэн «Алтаргана» — Монгол орондо, Эльвира Дамбаева. «Буряад үнэн» сонин, 29.07.2010

Уран бэлигынь дундаршагүйл! В. Найданова. Ивалгын аймаг  «Алтаргана-2010»

Что показала «Алтаргана», Д. Болотов, Л. Иринцеева. «Традиция» сонин, №29, 28.07.2010

Би дахин дахин Монголд ирэхийг мөрөөдөж байна, «ТВ7-Монголия» сонин, 26.07.2010

Үльгэр домогуудай хизаар нютагта, Бата-Мүнхэ Жигжитов. «Буряад үнэн» сонин, 22.07.2010

Бурятский этнофестиваль. «Правда Бурятии» сонин, 22.07.2010

Үльгэр домогуудай хизаар нютагта, Бата-мүнхэ Жигжитов. «Буряад үнэн» сонин, 22.07.2012

И вновь расцветает «Алтаргана»! «Бурятия» сонин, 21.07.2010

Арадаймнай һайндэр «Алтаргана», амар мэндэ! «Буряад үнэн» сонин, 15.07.2010

Тимур Цыбиков: «Алтаргана — это общая радость общих побед», Надежда Гончикова. «Бурятия» сонин, 09.07.2010

Молор һайхан Монголной хүлеэнэ, Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 06.05.2010

Баунти — щедрый подарок? Дулма Баторова. «Буряад үнэн» сонин, 25.03.2010

«Алтаргана-2010» пройдет в Монголии, Н. Гомбодоржиева. «Бурятия» сонин, 11.03.2010

Буриад судлал №1

Буриад судлал №2

Буриад судлал №3

Буриад судлал №4