Запуск сайта

2016 оной долоон һарада буряад уласта үнгэрхэ бүгэдэ буряадай «Алтаргана-2016» гэһэн уласхоорондын XII ехэ нааданай интернет-гуламтада буужа хайрлагты!