Алтаргана 2012

2012 оной «Алтаргана» нааданай Буряад Уласай түлөөлэгшэд – РИЦ-эй буклет, Улаан-Үдэ, 2012

«Алтарганын» лауреат Хэнтэйн Батхуу — манай айлшан, Бэлигма Орбодоева, «Буряад үнэн» сонин, 25.10.2012

«Поиски Шамбалы Ирины Найдановой», Дулма Баторова. «Буряад үнэн» сонин, 22.08.2012

Обладатель Гран-при «Алтарганы» мечтает открыть в Питере ювелирную мастерскую, Дулма Баторова. «Бурятия» сонин, 15.08.2012

Юрта — «Маленькая вселенная», Дулма Баторова. «Бурятия» сонин, 27.08.2012

— «Алтаргана» — это радость встречи, Борис Балданов. «Бурятия» сонин, 27.07.2012

Агинцы выиграли во всех конкурсах, Дулма Баторова. «Бурятия» сонин, 27.07.2012

Матвей Гершевич: В Бурятии «Алтаргане» придаётся очень большое значение», Дулма Баторова. «Бурятия» сонин, 26.07.2012

«Алтаргана-2012» арадайнгаа ёho заншал һэргээгээ, Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 26.07.2012

В степной Aгe расцвел золотарник — Алтаргана! Дулма Баторова. «Бурятия» сонин, 25.07.2012

Следующая «Алтаргана» пройдет на своей родине. «Молодёжь Бурятии сонин», 25.07.2012

Арадаа нэгэдүүлһэн «Алтарганамнай» агын талада һалбарба, Дыжит Мархадаева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Бүхэдэлхэйн буряад үндэһэтэнэй нааданай уулзалганууд, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Абьяас бэлигымнай һалбаруулхань болтогой! Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

«Алтаргана» — зүрилдөөн бэшэ, уулзалгын баяр, Цырегма Сампилова. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Арадай дуугаа үргэгэшэд, Цырегма Сампилова. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

«Алтаргана» — это не конкурентная борьба, а радость встречи, Цырегма Сампилова. «Бурятия» сонин, 18.07.2012

Юбилейная «Алтаргана» пройдет в Аге. «Номер один» сонин, 18.07.2012

Айлшалуулан золгуулнал «Алтарганамнай», Бултанай дуратай «Алтаргана», Намжилма Бальжинимаева бэлдэбэ. «Буряад үнэн» сонин, 12.07.2012

Баяндун сомондо болоһон наадан, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 14.06.2012

«Алтан сэсэг» ансамблиин аялга дуунай абьяас бэлиг, Виктория Найданова. «Буряад үнэн» сонин, 07.06.2012

Праздник без границ, журналисты газеты «Забайкальский рабочий». «Бурятия» сонин, 06.06.2012

Агынхид түгэс бэлэдхэлтэй, Д. Эрдынеев, Эльвира Дамбаева оршуулба. «Буряад үнэн» сонин, 24.05.2012

«Алтаргана-2012» – эб найрамдалай һайндэр, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 24.05.2012

У агинцев всё готово к проведению «Алтарганы-2012», Д. Эрдынеев. «Бурятия» сонин, 22.05.2012

Зүүдэндэ харагдаһан дүрсэнүүд, Цырегма Сампилова. «Буряад үнэн» сонин, 17.05.2012

«На Алтаргану-2012» из Бурятии поедут 800 человек. «Вечерний Улан-Удэ» сонин, 11.05.2012

Яарагты! «Алтарганамнай» ойртожол байна, Людмила Очирова. «Буряад үнэн» сонин, 10.05.2012

— Дууша сэдьхэлтэй, дүрбэн тэгшэ бэлигтэй, Бэлигма Орбодоева, «Буряад үнэн» сонин, 03.05.2012

Алтаргана — символ объединения, Владимир Матвиевский. «Бурятия» сонин, 26.04.2012

«Алтаргана-2012» пройдет в Aгe, Людмила Очирова. «Бурятия» сонин, 30.03.2012

Эгээн түрүүшын «Алтаргана», Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 26.07.2012

—  Буряад-монголшуудай сайт, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 2012

Баяндун сомондо болоһон наадан. Намжилма Бальжинимаева, 2012

«Бага Алтаргана-2013» Дашбалбарта. Намжилма Бальжинимаева, 2012