Яарагты! «Алтарганамнай» ойртожол байна, Людмила Очирова. «Буряад үнэн» сонин, 10.05.2012

Буряад унэн от 10 мая 2012 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты