Айлшалуулан золгуулнал «Алтарганамнай», Бултанай дуратай «Алтаргана», Намжилма Бальжинимаева бэлдэбэ. «Буряад үнэн» сонин, 12.07.2012

Буряад унэн от 12 июля 2012 г

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты