«Алтаргана» — зүрилдөөн бэшэ, уулзалгын баяр, Цырегма Сампилова. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Буряад унэн от 19 июля 2012 г

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты