Абьяас бэлигымнай һалбаруулхань болтогой! Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, 19.07.2012

Буряад унэн от 19 июля 2012 г.4.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты