— Дууша сэдьхэлтэй, дүрбэн тэгшэ бэлигтэй, Бэлигма Орбодоева, «Буряад үнэн» сонин, 03.05.2012

Буряад унэн от 3 мая 2012 г

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты