«Алтаргана-2012» – эб найрамдалай һайндэр, Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 24.05.2012

Буряад унэн от 24 мая 2012 г.1.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты