«Алтарганын» лауреат Хэнтэйн Батхуу — манай айлшан, Бэлигма Орбодоева, «Буряад үнэн» сонин, 25.10.2012

Буряад унэн от 25 октября 2012 г

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты