Алтан һүлдэтэй «Алтарганамнай», Намжилма Бальжинимаева. «Буряад үнэн» сонин, 27.02.2011

Буряад унэн - Духэриг от 17 февраля 2011 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты