Үльгэр домогуудай хизаар нютагта, Бата-Мүнхэ Жигжитов. «Буряад үнэн» сонин, 22.07.2010

Буряад унэн - Духэриг  № 28 - 22 июля  2010 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты