Би дахин дахин Монголд ирэхийг мөрөөдөж байна, «ТВ7-Монголия» сонин, 26.07.2010

14

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты