Алтаргана сэсэгэй һалбархын урда тээ, Булат Бадмаев. «Буряад үнэн» сонин, 01.06.2006

Буряад унэн - 1 июня 2006 года - Алтаргана сэсэгэй hалбархын урда тээ

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты