Дүтэлүүрэйхид дүүрэн бэлигээ салгидуулаа, Бэлигма Орбодоева. «Буряад үнэн» сонин, №76, 06.07.2006

Буряад унэн от 6 июля 2006 г.

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты