Һайндэртөө һайн талаяа харуулая, Донара Баймеева. «Буряад үнэн» сонин, 27.04.2006

Буряад унэн от 27 апреля 2006 года - hайндэртөө  hайн талаяа харуулаяа

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты