«Алтарганын» ехэ нааданай олон тоото мүрысөөнүүдэй дунда номуудай харалга-мүрысөөн үнгэрбэ

Номуудай мүрысөөндэ Буряад Уласай, ҮбэрБайгалай хизаарай, Эрхүү можын, Москвагай, Монголой, Хитадай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

Бүхыдөө 94 авторнуудай номууд энэ мүрысөөндэ табигдаһан байна.

Жюриин гэшүүд 4 нэрлэгдэһэн заабаряар илагшадые элирүүлбэ. Мүрысөөнэй дүримэй ёһоор нэрлэгдэһэн заабари бүхэндэ 3 илагшад элирүүлэгдээ.

«Буряад хэлэн дээрэ үхибүүдтэ зорюулагдаһан эрхим ном» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида илагшад:

— Ольга, Ирина Ертаханованууд. «Байгалай басаган Ангар гоохон». Буряад Улас

— Дарима Батоевна Дугарова. «Алтан туяа». Үбэр-Байгалай хизаар

— Надежда Ринчиновна Мункуева. «Алтан аяга». Буряад Улас

«Уран зохёол» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида:

— «Александрина» гэһэн ном. Авторынь Валерий Цыренович Дабаев, Буряад Улас

— «Хоер үндэрэй хормойдо». Авторынь Бата-Мүнхэ Жигжитович Жигжитов, Үбэр-Байгалай хизаар.

— «Бага  балшар наһанай дурдалганууд». авторынь  Санжаа-Ешын Сэмжэд, Хитад Уласай Үбэр Монгол.

«Эрдэм-дэлгэрүүлгын ном, баримтанууд ба мэдээсэлнүүдэй ном, баримтата зохёол.»:

— «Ашатын һайхан заяан» гэһэн ном шалгарба. Авторынь Галдан Викторович Ленхобоев, Буряад Улас

— «Буряад уран зохёолой түүхэ», авторынь Лариса Цымжитовна Халхарова ба Буряадай дээдэ һургуулиин багшанар, Буряад Улас

— «Дадал сумас гарвалтай «Алтаргана» наадам», авторынь Дашинимын Болдбаатар, Монгол Улас

Энээнһээ гадна «Бусад хэлэнүүд дээрэ буряадууд ба буряад соёл тухай эрхим ном» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида «Удха узуураа сахия» (Сохраним свои корни) гэһэн ном нэрлэгдэбэ. Авторынь Сильва Алхансаева ба «Усть-Ордын үнэн» сониной хүдэлмэрилэгшэд, Эрхүү можо.

 

Итоги конкурса книг 

В конкурсе книг участвовали 94 автора из Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, г. Москва, Монголии, Китая. Победителей определяли по 4  номинациям:

 1. Лауреаты в номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Детская литература»:

— Ертаханова Ольга и Ертаханова Ирина, Республика Бурятия за книгу «Байгалай басаган Ангар гоохон»;

— Дугарова Дарима Батоевна, Забайкальский край за книгу «Алтан туяа. Би өөрөө»

Мункуева Надежда Ринчиновна, Республика Бурятия за книгу «Алтан аяга»

  1. Лауреаты в номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Художественная литература»:

— Дабаев Валерий Цыренович, Республика Бурятия за книгу «Александрина»;

— Жигжитов Бата-Мунхэ, Забайкальский край за книгу «Хоёр үндэрэй хормойдо»;

— Санжаа-Ешын Сэмжэд, Автономный район Внутренняя Монголия (КНР) за книгу «Бага балшар наhанай дурдалганууд».

  1. Лауреаты в номинации «Лучшая книга на бурятском языке. Научно-популярная, справочная литература, публицистика и др.»

— Ленхобоев Галдан Викторович, Республика Бурятия за книгу «Ашата hайхан заяан»;

— Халхарова Лариса Цымжитовна и коллектив авторов Бурятского государственного университета, Республика Бурятия;

Дашинимын Болдбаатар, Монголия за книгу «Дадал сумас гарвалтай «Алтаргана» наадам.

  1. Лауреат в номинации «Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках»:

— Алхансаева Сильва и коллектив авторов редакции газеты «Усть-Ордын үнэн» администрации «Усть-Ордынского Бурятского округа», Иркутская область за книгу «Удха узуураа сахия» («Сохраним свои корни»).