Улан-Батор примет участие в «Алтаргане», «Үүр» сонин, март 2008

11

Уншаха гэбэл, эндэ дарагты